σεφ

ο, η, Ν
(ξεν. λ.) άκλ.
1. προϊστάμενος, αρχηγός, διευθυντής
2. αρχιμάγειρος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. chef < λατ. caput «κεφαλή»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • τριγωνομετρία — Κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με το θεμελιώδες πρόβλημα του υπολογισμού όλων των στοιχείων ενός τριγώνου, όταν μας είναι γνωστά μερικά από αυτά, αλλά ικανά να το προσδιορίσουν. Επειδή τα τρίγωνα διακρίνονται σε επίπεδα και σφαιρικά, γι’… …   Dictionary of Greek

  • FIDICULAE — Italiae locus. Val. max. l. 7. c. 6. Adde tormenti genus ex fidibus seu funibus, Κύφωνες quibusdam dictae, quia iis rei in Eqvuleo torquentur, ut fides inveniatur, Isid. vel quod sontes funibus, veluti fidibus distenduntur, Fr. Gouldmann. Lexico… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Olympiacos B.C. — For the parent multisport club, see Olympiacos CFP. Olympiacos Piraeus B.C. Nickname Thrylos (Legend) Kokkini (Reds) Erythrolefki (Red Whites) …   Wikipedia

  • Dura Parchment 24 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 0212 Dura p. 24 in facsimile …   Wikipedia

  • FLAMMA — I. FLAMMA proprie fornacis est, quod flatu follium excitatur; Salmas. mel. a φλέγμα, Aeol. φλέμμα, hincqueve φλάμμα, dicta. Eius inspectio, Gr. πυρομαντεία, pars Haruspicinae fuit non ignobilis; dicebanturque tum Harnspices δἰ ἐμπύρων μαυτεύεςθαι …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FLATU expuendi res immundas consuetudo Vett — occurrit apud Tertullian. ad Uxor. l. 2. c. 5. Latebisne tu, quum lectulum, quum corpusculum tuum signas, quum aliquid immundum, flatu expuis. Satanam inprimis, et sedes eius, templaidolaqueve apud Auctorem Hierarchiae Eccl. c. 2. ubi id vocat… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • IMPIETAS — Iure Gentium punibilis. Ut enim utcumque excusabiles sunt, et ab hominibus certe puniri non poslunt, qui, ab infantia sic instituti, aut astrorum, aut aliarum rerum naturalium virtutes, aut spiritus, sive in imaginibus, sive in animantibus, sive… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • INSIGNIA Magisteratuum Romanorum — Sic breviter comprehendit Prudent. περὶ ςέφ Hym. 14. v. 143. Fasces, fecures, Sellaepraetextae, togae Lictor, tribunal. Item Iuvencus. Praetexta, trabeae, fasces lectica, tribunal. Ubi Consulum, Praetorum, Aedituum atque Imperatorum ornamenta… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ISIDORUS Isolani — Dominicanus Mediol. Auctor. summae privilegiorum S. Iosephi, A. C. 1523. a Mercurio (qui primus neri posse lanas et in modum testis tiliacei, quales prius fiebant, torqueri ostendit) edoctam laneae vestis texturam primam Aegyptios prodidisse,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ημίσκληρος — η, ο 1. όχι εντελώς σκληρός («ημίσκληρος σίτος») 2. (μεταλλ.) χαρακτηρισμός ορισμένων χαλύβων με μικρή περιεκτικότητα άνθρακα. [ΕΤΥΜΟΛ. Με την πρώτη σημ. < ημι * + σκληρός με τη δεύτερη σημ. η λ. είναι απόδοση στην ελλ. ξεν. όρου, πρβλ. γαλλ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.